Portal de Santa Magdalena

És l'únic portal baixmedieval que es conserva al ciutat. El seu nom així com el de la plaça on està situat prové d'una antiga capella que hi havia prop d'aquest indret, dedicada a Santa Magdalena. Per ell passava l'antic camí ral de Berga a Bagà i a Ripoll. El poeta berguedà Àngel Pons Guitart li va dedicar un poema.Pregunta portal de Santa Magdalena
CATALÀ: Compta quants esgraons hi ha abans d'arribar al portal de Santa Magdalena.


CASTELLANO:Cuenta cuántos escalones hay antes de llegar al portal de santa Magdalena.


ENGLISH: Count how many stairs there are before arrive in Santa Magdalena gate.