Imatges

Hola!     Hello!


Aquí teniu les fotos de llocs per on passareu durant el recorregut!


Aquí tenéis las fotos de lugares por donde pasaréis durante la ruta!


Here you have the photos about the  places where you will pass during the route!
Lledó
Torre de les Hores
Santa Magdalena
Sant Francesc
El Vall Foto des de Pinsania
 Pinsania
 Pinsania
 PInsania
 Torre de les hores
 Torre de les hores
Torre de les hores